arbeidsdeskundige-jos-berkhout

De arbeidsdeskundige

De arbeidsdeslundige heeft kennis over belasting in arbeid en belastbaarheid van de werknemer. Het functioneren van mensen in werk en de eisen die arbeid aan ons stelt. De arbeidsdeskundige kan beperkingen in de belastbaarheid interpreteren zoals die door de bedrijfsarts worden vastgesteld en beoordelen welke werkzaamheden een medewerker met zijn beperkingen (nog) kan uitvoeren.

Verstrekt advies met betrekking tot de re-integratiemogelijkheden in het eigen werk of in een andere functie bij de eigen werkgever. Wanneer er in het bedrijf geen re-integratie-mogelijkheden zijn, dan onderzoekt de arbeidsdeskundige de arbeidsmogelijkheden buiten de organisatie (spoor 2 re-integratie).

BerkWerk

BerkWerk geeft advies over ziekteverzuim, ziektepreventie en arbeidsongeschiktheid. Heeft kennis van zaken over functioneren van mensen in hun beroep en de eisen die arbeid stelt.  Adviseert over re-integratie van werknemers in het arbeidsproces en onderzoekt, in samenwerking met een medisch adviseur, in welke functies de werknemer met een beperkende aandoening kan werken. 

Levert toegevoegde waarde voor werkgever en werknemer en bekijkt per situatie wat de beste oplossing is. Na afronding van een arbeidsdeskundig onderzoek is meestal duidelijk voor welke werkzaamheden werknemer geschikt is. Aansluitend kan er eventueel coaching of bemiddeling naar ander werk plaatsvinden.

Is door opleiding en voortdurende bijscholing op de hoogte van de actualiteit van de Wet Verbetering Poortwachter, voorzieningen, kortingen en subsidies. Kent de ins en outs van de sociale zekerheid en uitkeringen. 

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op..

Advies

  • Individuele loopbaanontwikkeling
  • Belasting en belastbaarheid
  • Re-integratie van zieke medewerkers
  • Wet Verbetering Poortwachter
  • Deskundigen Oordeel UWV
  • Wia Wajong WsW aanvragen
  • Arbeidssubsidies